Ympäristöystävällinen sähkösopimus säästää luontoa


Suomessa sähkönkulutus on varsinkin talvella suurta, joten jokaisella meistä on aito mahdollisuus tukea ympäristöystävällisempää tulevaisuutta valitsemalla sähkön alkuperä niin, että sähkön tuotanto kuluttaa mahdollisimman vähän rajallisia luonnonvaroja. Vaikka ilmastonmuutos onkin jo tunnettu tosiasia, voidaan sen etenemisvauhtiin vaikuttaa merkittävästi tekemällä vihreitä valintoja.

Sähköntuotanto on siirtymässä koko ajan ympäristöystävällisempään suuntaan ja vihreitä vaihtoehtoja on tarjolla jo runsaasti. Lisäksi ympäristöystävällisen sähkön hintaero fossiiliseen ei useinkaan ole enää kovin merkittävä. Valitse ympäristöystävällinen sähkösopimus ja tuet samalla vastuullista ja kestävää sähköntuotantoa.

Ympäristöystävälliset sähköntuotantomuodot

Ympäristön kannalta kaikkein parhaimmiksi sähköntuotantomuodoiksi luetellaan yleensä aurinkovoima, tuulivoima ja vesivoima. Toisaalta myös ydinvoima lasketaan toisinaan ympäristöystävällisiin tuotantomuotoihin, sillä sen tuotannosta ei aiheudu fossiilisia päästöjä. Mikään näistä tuotantomuodoista ei ole täysin ongelmaton, ja kaikkiin liittyy sekä hyviä että huonoja puolia.

Aurinkovoima

Aurinkoenergia eli aurinkovoima on joistakin epäilyksistä huolimatta varsin hyvä tuotantomuoto myös Suomen olosuhteissa. Aurinkoenergiaa syntyy, kun auringon säteilemät fotonihiukkaset muunnetaan energiaksi aurinkopaneeleissa. Vaikka aurinkopaneelit toimivat myös talvella, voidaan niitä hyödyntää huomattavasti paremmin kesällä, kun valoa on enemmän. Aurinkopaneeleita voi asennuttaa myös omalle katolle ja olla näin mukana talkoissa sähkön pientuottajana.

Aurinkovoiman hyviin puoliin lukeutuvat uusiutuvuus, päästöttömyys sekä se, että tuotantoon ei liity merkittäviä ääni- tai näköhaittoja. Paneelit ovat varsin pitkäikäisiä ja kestävät käytössä jopa 30 vuotta. Toisaalta paneelien tuotannossa käytetään uusiutumattomia luonnonvaroja ja aurinkoenergian tuotannossa syntyykin tämän vuoksi jonkin verran välillisiä päästöjä. Pitkä käyttöikä kuitenkin tekee aurinkovoimasta myös ympäristölle hyvän valinnan.

Vesivoima

Vesivoimalaitokset ovat pitkäikäisiä ja turvallisia, varsin sääriippumattomia tuotantolaitoksia. Lähinnä pitkään jatkuva kuivuus voi haitata vesivoimaloiden toimintaa. Vesivoimassa veden virtaus muutetaan energiaksi ja saadaan näin hyötykäyttöön, lähes automaattisesti.

Vesivoiman parhaita puolia ovat suuri tuotantovolyymi sekä mahdollisuus säädellä tuotantoa hyvin nopeastikin. Vettä voidaan varastoida vesivoimalan yhteydessä oleviin altaisiin, jolloin sähköä saadaan tuotettua juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Lisäksi vesivoimalat edustavat hyvin puhdasta sähköntuotantoa, sillä ne eivät toimi polttoaineella eikä vesivoiman tuotannosta aiheudu varsinaista jätettä.

Toisaalta vesivoimalaitosten yhteyteen rakennettavat padot vaikeuttavat vaelluskalojen liikkumista ja voivat muutenkin vaikuttaa läheisten vesistöjen pintavesien määriin sekä virtausten voimakkuuksiin. Haittoihin voidaan vaikuttaa huolellisella suunnittelulla.

Tuulivoima

Tuulivoiman tuotanto on yleistynyt Suomessa viime vuosina hyvin paljon ja käynnissä on jatkuvasti uusia tuulivoimalahankkeita. Tällä hetkellä tuulivoimalla tuotetaan noin 6–7 % Suomessa tuotetusta sähköstä ja valtaosa tuulivoimasta tuotetaan Länsi-Suomessa.

Tuulivoimalat asetetaan yleensä ns. tuulivoimalapuistoihin, jotka sijaitsevat merellä tai maalla. Tämä on tehokkaampaa kuin rakentaa yksittäisiä tuulivoimaloita. Noin 70 % tuulisähköstä tuotetaan vuoden kylmimpien kuukausien aikana, jolloin tuulee enemmän ja ilman tiheys on korkeampi. Tällöin tuotanto on huomattavasti tehokkaampaa.

Tuulivoiman hyviä puolia ovat päästöttömyys ja uusiutuvuus – sitä on käytössä periaatteessa rajattomasti eli tuuli resurssina ei kulu. Toisaalta tuulivoimalat aiheuttavat erityisesti näkö- ja äänihaittoja ja tuulivoiman tuotantomääriin vaikuttaa hyvin voimakkaasti sää. Ympäristövaikutuksia voidaan vähentää sijoittamalla tuulivoimalat järkevästi.

Ydinvoima

Vaikka ydinvoima ei edusta täysin fossiilivapaata sähköntuotantoa, on se kuitenkin välttämätön sähköntuotantomuoto Suomessa vielä pitkälle tulevaisuudessakin. Ydinvoiman tuotantoprosessissa ei aiheudu kasvihuonepäästöjä ja sen hiilidioksidipäästötkin ovat vähäiset. Noin 50 % kaikesta EU:n päästöttömästä sähköstä tuotetaan tällä hetkellä ydinvoimalla.

Ydinvoiman tunnetuin haitta on radioaktiivinen ydinjäte, joka on varastoitava turvallisesti noin 100 000 vuodeksi, ennen kuin se on vaaratonta ympäristölle ja ihmisille. Lisäksi ydinvoiman tuotannossa rikastetaan uraania, joka saastuttaa väistämättä tuotantoalueita. Ydinjätteen varastointiin liittyy myös poliittisia riskejä, sillä ydinvoiman tuotannossa syntyvästä jätteestä voidaan valmistaa myös ydinaseita.

Ekoenergia-merkki on hyvä valinta

Sähkön markkinoinnissa erilaisia termejä käytetään toisinaan varsin villisti, eikä vihreälle sähkölle ole olemassa mitään tiettyä määritelmää. Lisäksi kaikki vihreäksi luokiteltu sähkö ei välttämättä ole keskenään yhtä ympäristöystävällistä. Kuinka siis valita vihreintä mahdollista ekosähköä?

Jos haluat valita erityisen kestävästi tuotettua sähköä, on järkevää valita Ekoenergia-merkillä sertifioitua sähköä. Ekoenergia-merkki on kansainvälisesti tunnistettu merkki, joka on mahdollista saada uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle, joka täyttää tietyt kriteerit. Sähkön lisäksi merkki voidaan myöntää myös ekologisesti tuotetulle kaasulle, lämmitykselle ja jäähdytykselle.

Ekoenergia-merkitty sähkö on aina 100 % uusiutuvaa, minkä lisäksi se on jäljitettävää ja kestävää. Kestävyydellä tarkoitetaan, että esimerkiksi tuulivoimalaitokset on sijoitettu luonnonsuojelukohteiden ja tärkeiden lintualueiden ulkopuolelle, jolloin niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Vesivoiman suhteen taas otetaan huomioon esimerkiksi kalojen vaellusreitit sekä vedessä elävien lajien säilyminen.

Kun ostat sähköä, joka on merkitty Ekoenergia-merkillä, ohjautuu samalla 10 senttiä jokaista megawattituntia kohden ilmastorahastolle. Rahasto sijoittaa erilaisiin projekteihin, jotka johtavat uusiutuvan energian tuotantoon. Projektit valitaan aina niin, että ne edistävät YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Kilpailuta itsellesi ympäristöystävällinen sähkösopimus

Sähkön hinta on vaihdellut viime aikoina rajusti, minkä vuoksi läheskään kaikilla meistä ei ole tällä hetkellä käytössään parasta mahdollista sähkösopimusta. Moni saattaakin maksaa sähköstään selkeää ylihintaa ja sähkösopimus kannattaisi kilpailuttaa.

Summarum.fi sähkön kilpailutus on näppärä työkalu, jonka avulla löydät helposti kotitaloudellesi edullista ja sopivinta sähköä. Mikä parasta, näet helposti, mitä energiamuotoja valitsemasi sähkön tuotantoon on käytetty. Näin sinun on vaivatonta valita ympäristöystävällinen sähkösopimus ja olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta yhdessä muiden kuluttajien kanssa.