Kurjenrahkan kansallispuisto

Kansallispuisto on pääasiassa suota, johon nimikin sattuvasti viittaa. Kurjenrahkan suoluonto onkin hienoa, ja rahkasammalten, tupasvillojen, suokukkien, tupasvillarykelmien, karpaloiden ja muiden suokasvien lisäksi alueella näkyy (ja kuuluu) myös paljon kurkia. Kansallispuistolle nimen antanut suo onkin alueen suurin suo ja Varsinais-Suomen laajin ja yksi Etelä-Suomen laajimmista lähes yhtenäisenä säilyneistä suoalueista.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing vestibulum. Fringilla nec
accumsan eget, facilisis mi justo, luctus pellentesque vitae gravida non diam
accumsan posuere, venenatis at mi turpis.

Soiden lisäksi puistossa on myös paljon soita täplittäviä metsäsaarekkeita, jotka ovat luonnontilaisia, mikä tarkoittaa, että niihin ei ole ihminen koskenut. Muut kansallispuiston metsät ovat soiden reunametsiä, joista suurin osa on ollut ennen puiston perustamista metsätalousmetsiä. Muun muassa Pukkipalon aarnialue ja useat hakkaamattomat metsäsaarekkeet ovat luonnontilaisen kaltaisia.

Kurjenrahkan kansallispuistossa voi vierailla myös esteettömästi, ja Kurjenpesän tulentekopaikka ja käymälä soveltuvat pyörätuolilla liikkuville. Karpalopolun alkupään osuus Kuhankuonon vanhalle rajakivelle sopii myös lastenvaunujen kanssa tai pyörätuolilla liikkuville.

Kurjenrahkan alueen historia ulottuu pitkälle, sillä lähimmät kivikautiset löydökset ovat Nousiaisista Savojärven rannalta ja lähistöltä, mutta muinaisjäännösesiintymiä alkaa löytyä runsain mitoin vain noin 17 km päästä Kuhankuonosta lounaaseen, jossa esimerkiksi Vadanvainion kylästä on löytynyt lukuisia kivikautisia asuinpaikkoja, sekä myöhemmän rautakauden aikaisia muinaisjäännöksiä, kuten kalmistoja. Muutoinkin Nousiaisten seutu on erittäin rikasta aluetta muinaisjäännösten osalta, eli hyvin historiallisilla ja tärkeillä seuduilla Kurjenrahkaan retkeilemään tuleva liikkuu.

Kansallispuiston aluetta palvelee Kurjenpesän luontotupa osoitteessa Kuhankuonontie 67. Luontotupa on avoinna päivittäin klo 8–20 välisenä aikana, mutta siellä ei ole henkilökuntaa. Luontotuvassa voi käydä vapaasti tutustumassa vaikkapa sisällä olevaan kurkiaiheiseen näyttelyyn, jossa esitellään kurjen elämää ja suoympäristöä eri vuodenaikoina kurjen näkökulmasta. Tuvasta saa myös tietoa Kurjenrahkan kansallispuistosta. Luontotuvan piha-alueella on esteetön keittokatos, näköalatasanne ja kuivakäymälä. Piha-alueelta lähtee esteetön kulkusilta (170 m) Savojärven rantaan. Alueella on myös päiväkäyttöön vuokrattava Kurkelan kokooontumistila.

Puistossa on mahdollisuus telttailuun pääosin laavujen lähistöllä tai Kurjenpesän telttailualueella. Lisäksi Vajosuolla on vuokratupa, ja myös Rantapihan alueella voi telttailla ja Rantapihan päärakennusta voi vuokrata. Rantapiha on Nousiaisten kunnan virkistysalue. Siellä on kaikkien retkeilijöiden käytettävissä keittokatos, kuivakäymälät, sauna ja uimaranta.

Sauna on koulujen kesäloman aikana vapaasti lämmitettävissä päiväsaikaan. Sauna on silloin noustelaisille ilmainen, muilta peritään pieni maksu. Kaikkina muina aikoina sauna on mahdollista vuokrata yksityiskäyttöön. Rantapihan kioski palvelee viikonloppuisin vapusta syys-lokakuun vaihteeseen tai erikseen tilauksesta. Rantapihan virkistysalueen pysäköintialue on osoitteessa Savojärventie (102), Nousiainen

Nähtävyydet Kurjenrahkan kansallispuistossa

Saapuminen Kurjenrahkan kansallispuistoon

Kurjenrahkan kansallispuisto sijaitsee keskeisellä paikalla Ruskon, Mynämäen, Turun, Auran ja Nousiaisten kuntien alueella, Turku – Yläne -tien (maantien nro 204) länsipuolella. Kurjenrahkaan on matkaa esimerkiksi Turusta 35 km, Helsingistä n. 175 km, Tampereelta n. 175 km, Jyväskylästä n. 300 km ja Lappeenrannasta 400 km. Kurjenrahkan kansallispuisto on perustettu vuonna 1998 ja sen pinta-ala on 31 neliökilometriä. ‘

Kurjenrahkan kansallispuistoon voi saapua kätevimmin omalla autolla, ja pysäköintialueita on runsaasti. Myös bussilla on mahdollista päästä näppärästi Turusta ja Säkylästä lähelle Kuhankuonoa, josta reitit alkavat. Yhteys- ja aikataulutiedot löytyvät Matkahuollon sivuilta (väli Turku-Kuhankuono (Pöytyä) ja Turun paikallisliikenteen sivuilta. Turkuun pääsee junalla, josta on sitten mahdollista käyttää tuota linja-autoyhteyttä loppumatkalle. Retkeilyreiteille pääsee Kurjenpesän luontotuvan, Pukkipalon, Rantapihan, Vajosuon ja Töykkälän pysäköintialueilta. Vaskijärven luonnonpuiston reitille sitä vastoin lähdetään Elijärvenkulman pysäköintialueelta.

Vaellusreitit

Muu osa retkeilyreitistöstä on Kuhankuonon retkeilyreitistöä, jonka tiedot reittikuvaukset löytyvät osoitteesta kuhankuono.fi. Varsinkin pidempää vaellusta suunnittelevan kannattaa selvittää etukäteen reitin kunto, sillä välillä voi olla huonokuntoisiakin osuuksia ja esimerkiksi pitkospuuosuudet voivat haastavia. Seuraa siis puiston omien sivujen ja retkeilyreitistön sivujen ajankohtaisosiota sekä FB-sivujen tiedotuksia.

Muut liikuntamahdollisuudet Kurjenrahkan kansallispuistossa

Kansallispuistossa voit patikoida lyhyemmillä reiteillä tai vaeltaa pitkin Kuhankuonon retkeilyreitistöä, hiihtää ja lumikenkäillä talvisin, etsiä geokätköjä, kalastaa rajoitusosia lukuun ottamatta, seurata lintuja ja muita eläimiä sekä marjastaa ja sienestää. Esimerkiksi karpalot ovat suon herkullisinta antia.

Sää Kurjenrahkan kansallispuistossa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing vestibulum. Fringilla nec accumsan eget, facilisis mi justo, luctus pellentesque vitae gravida non diam accumsan posuere, venenatis at mi turpis.

Säännöt Kurjenrahkan kansallispuistossa

Kurjenrahkan kansallispuistossa saat

Puiston rajoitukset

 • Avotulen teko ja leiriytyminen on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla.
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta ja järjestetyt tapahtumat. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).
 • Lammenrahkan rajoitusvyöhyke Yläneellä (liikkumiskielto 15.1. – 15.7. Savojärven kierros on kuljettavissa ympäri vuoden).
 • Kurjenrahkan länsiosan rajoitusvyöhyke (liikkumiskielto 15.4. – 15.7.)
 • Vajosuon rajoitusvyöhyke (liikkumiskielto 15.4. – 15.7.)
 • Laidasuon-Lakjärven rajoitusvyöhyke (liikkumiskielto 15.4. – 15.7.)

Puistossa on kielletty

 • avotulen teko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana myös tulentekopaikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset). Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja. Tulen sytyttäjä on aina vastuussa tulenteon turvallisuudesta. Tulen tekeminen voidaan kieltää paikkakohtaisesti.
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen. Kerätä saa ainoastaan marjoja ja hyötysieniä.
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta
 • roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen.

Puistossa ei ole jätehuoltoa, joten sen mitä jaksat kantaa luontoon, jaksat kantaa poiskin. Jos löydät muiden jättämiä roskia, teet hienon ympäristöteon, jos otat ne mukaasi ja pudotat paluumatkallasi vaikkapa matkasi varrella olevissa taajamissa sopivaan ja luvalliseen jäteastiaan!

VASTUULLINEN RETKEILY
Vastuullinen retkeilijä ottaa huomioon niin ympäristön kuin toisetkin retkeilijät. Vaikka jokamiehenoikeudet ovatkin laajat, ne eivät kuitenkaan ole lupa tehdä mitä tahansa. Retkietiketti on siis hyvä ottaa haltuun, jolloin kaikilla on mukavaa ja turvallista liikkua upeassa luonnossamme. (luontoon.fi/retkietiketti)

Puiston tarkemmat järjestyssäännöt: Kurjenrahkan kansallispuiston järjestyssääntö (pdf, 384 kt, julkaisut.metsa.fi)

VASKIJÄRVEN LUONNONPUISTO

Vaskijärven luonnonpuistossa on kielletty:

 • merkityiltä reiteiltä poikkeaminen 
 • liikkuminen muuten kuin jalan tai hiihtäen
 • roskaaminen
 • kasvillisuuden sekä maa- ja kallioperän vahingoittaminen
 • eläimistön häiritseminen tai vahingoittaminen
 • metsästys ja kalastus
 • marjastus, sienestys sekä kasvien, eläinten tai niiden osien ottaminen
 • koirien ja kissojen sekä muiden kotieläinten vapaana pitäminen
 • leiriytyminen ja avotulen tekeminen
 • kaikki luontoa, maisemaa tai muuta ympäristöä muuttava tai häiritsevä toiminta.

Voimassa olevat reitit kulkevat entisiä polkupyöräteitä myöten, jotka on mainittu järjestyssäännöissä. 

Vaskijärven luonnonpuiston järjestyssääntö: https://www.luontoon.fi/kurjenrahka/vaskijarvenluonnonpuisto/vaskijarvenjarjestyssaanto